otNetifMulticastAddress

#include <ip6.h>

โครงสร้างนี้จะแสดงที่อยู่มัลติแคสต์อินเทอร์เฟซเครือข่าย IPv6

สรุป

แอตทริบิวต์สาธารณะ

mAddress
ที่อยู่มัลติแคสต์ IPv6
mNext
const struct otNetifMulticastAddress *
ตัวชี้ไปยังที่อยู่มัลติแคสต์อินเทอร์เฟซเครือข่ายถัดไป

แอตทริบิวต์สาธารณะ

ที่อยู่

otIp6Address otNetifMulticastAddress::mAddress

ที่อยู่มัลติแคสต์ IPv6

mNext

const struct otNetifMulticastAddress * otNetifMulticastAddress::mNext

ตัวชี้ไปยังที่อยู่มัลติแคสต์อินเทอร์เฟซเครือข่ายถัดไป

ทรัพยากร

หัวข้อการอ้างอิง OpenThread API มาจากซอร์สโค้ดซึ่งมีอยู่ใน GitHub โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหรือไปที่เอกสารประกอบที่แหล่งข้อมูล