otNetifMulticastAddress

#include <ip6.h>

Bu yapı bir IPv6 ağ arayüzü çoklu yayın adresini temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mAddress
IPv6 çoklu yayın adresi.
mNext
const struct otNetifMulticastAddress *
Bir sonraki ağ arayüzü çoklu yayın adresine işaret eder.

Herkese açık özellikler

mAdresi

otIp6Address otNetifMulticastAddress::mAddress

IPv6 çoklu yayın adresi.

mSonraki

const struct otNetifMulticastAddress * otNetifMulticastAddress::mNext

Bir sonraki ağ arayüzü çoklu yayın adresine işaret eder.

Kaynaklar

OpenThread API Referansı konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelmektedir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.