otIp6Address

#include <ip6.h>

Bir IPv6 adresini temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mFields
IPv6 erişimci alanları.

Birlikler

otIp6Address::OT_TOOL_PACKED_FIELD

Herkese açık özellikler

mFields

union otIp6Address::OT_TOOL_PACKED_FIELD otIp6Address::mFields

IPv6 erişimci alanları.

Kaynaklar

OpenThread API Referans konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar bölümüne bakın.