otIp6Address

#include <ip6.h>

Reprezentuje adres IPv6.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mFields
Pola akcesora IPv6.

Związki

otIp6Address::OT_TOOL_PACKED_FIELD

Atrybuty publiczne

mFields

union otIp6Address::OT_TOOL_PACKED_FIELD otIp6Address::mFields

Pola akcesora IPv6.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.