Pypinez

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Wyświetl źródło na GitHubie

Pyspinel (dostępne w repozytorium Psypinel GitHub) to interfejs wiersza poleceń w Pythonie dla protokołu Spinel używany do konfigurowania protokołów NCP lub RCP w OpenThread i zarządzania nimi. Ten interfejs wiersza poleceń jest przeznaczony głównie do testów CI, ale można go używać ręcznie do eksperymentów i testowania instancji współprocesora OpenThread.

Pyspinel jest używany do:

  • Dodaj symulowany test współprocesora do ciągłej integracji.
  • Zautomatyzuj testowanie pasów testowych korzystających z oprogramowania układowego współprocesora na sprzęcie.
  • Dowiedz się, jak debugować współprocesora w trybie OpenThread.
  • Przekonwertuj współprocesor OpenThread na sniffer pakietów.

Jak możesz pomóc

Możesz pomóc rozwijać się w języku Pyspinel, przesyłając raporty o błędach i prośby o nowe funkcje do narzędzia do śledzenia błędów.