Pypinez

Wyświetl źródło na GitHubie

Pyspinel, dostępny w repozytorium Ppypinel GitHub, to interfejs wiersza poleceń w języku Python używany w przypadku protokołu Spinel służący do konfigurowania stron NCP i RCP oraz zarządzania nimi. Ten interfejs wiersza poleceń jest kierowany przede wszystkim na testy CI, ale można go używać ręcznie do eksperymentowania i testowania instancji współprocesora OpenThread.

Pyspinel służy do:

  • Dodaj symulowane testowanie współprocesora do ciągłej integracji.
  • Automatyzowanie testowania podkładów testowych z oprogramowaniem układowym współprocesora na sprzęcie.
  • Przeprowadź debugowanie współprocesora w przypadku kompilacji OpenThread.
  • Konwertuj współprocesor OpenThread na sniffer pakietów.

Publikuj

Możesz współtworzyć stale Pyspinel, przesyłając raporty o błędach i propozycje funkcji do narzędzia do śledzenia błędów.