Pispinel

Wyświetl źródło w GitHub

Pyspinel, dostępny w repozytorium Pspinel GitHub, to interfejs wiersza poleceń Python dla protokołu Spinel używany do konfigurowania NCP i RCP OpenOpen. Ten interfejs wiersza poleceń jest przeznaczony głównie do testów CI, ale można go używać ręcznie do eksperymentowania z testowymi instancjami Co-Processor OpenOpen.

Język Pyspinel jest używany do:

  • Dodaj symulowane testy z wykorzystaniem procesora głównego, które zapewnią ciągłą integrację.
  • Automatyzuj testowanie łóżek testowych z oprogramowaniem układowym na potrzeby procesora procesora.
  • Debuguj kompilacje Co-Processor OpenOpen.
  • Konwertuj koprocesora OpenThread na sniffera pakietów.

Opublikuj coś

Możesz przyczyniać się do ciągłego rozwoju języka Pyspinel, przesyłając raporty o błędach i propozycje nowych funkcji do narzędzia do śledzenia problemów.