پیسپینل، پیسپینل

مشاهده منبع در GitHub

Pyspinel، موجود در مخزن pyspinel GitHub ، یک CLI پایتون برای پروتکل Spinel است که برای پیکربندی و مدیریت OpenThread NCP یا RCP استفاده می‌شود. این CLI عمدتاً برای آزمایش‌های CI هدف‌گذاری شده است، اما می‌تواند به صورت دستی برای آزمایش و آزمایش نمونه‌های OpenThread Co-Processor استفاده شود.

از Pyspinel برای موارد زیر استفاده می شود:

  • اضافه کردن تست Co-Processor شبیه سازی شده به یکپارچه سازی مداوم.
  • تست خودکار بسترهای آزمایشی که سیستم عامل Co-Processor را روی سخت افزار اجرا می کنند.
  • اشکال زدایی بیلدهای Co-Processor OpenThread.
  • یک OpenThread Co-Processor را به یک packet sniffer تبدیل کنید.

مشارکت

می‌توانید با ارسال گزارش‌های اشکال و درخواست‌های ویژگی به ردیاب مشکل، به توسعه مداوم Pyspinel کمک کنید.