Google jest zaangażowana w pogłębianie równości rasowej dla czarnych społecznościach. Zobacz jak.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Porting OpenThread na nowe platformy sprzętowe

Porting stos OpenThread na nową platformę sprzętową składa się z pięciu etapów:

 1. Skonfigurować środowisko kompilacji
 2. Wdrożenie platformy API warstwy abstrakcji
 3. Wdrożenie zaawansowanych funkcji (Hardware Abstraction Layer)
 4. Walidacji port
 5. Certyfikacja i README

Wymagania platformy sprzętowej

OpenThread wymaga następujących usług platformy:

 • IEEE 802.15.4-2006 2,4 GHz radiowy
  • Wysyłanie i odbieranie ramek IEEE 802.15.4
  • Generowanie ramek IEEE 802.15.4 Podziękowanie
  • Zapewnienie wskaźnika mocy odbieranego sygnału (RSSI) pomiary ramkami
 • Milisekundy rozdzielczości wolnego biegu czasomierz z alarmem
 • Nieulotnej pamięci masowej do przechowywania ustawień konfiguracji sieci
 • Prawdziwy generator liczb losowych (TRNG)

Przykład tworzy

Kilka przykładów buduje są w repozytorium OpenThread. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Platformy .

Aby uzyskać pełną end-to-end przykład jak do portu OpenThread od podstaw, zobacz dodać wsparcie dla EFR32 życzenie przeciwsobnym.