Przenoszenie OpenThread na nowe platformy sprzętowe

Wyświetl źródło w GitHub

Przenoszenie stosu OpenThread na nową platformę sprzętową obejmuje kilka kroków:

 1. Konfigurowanie środowiska kompilacji
 2. Definiowanie reguł CMake
 3. Implementowanie interfejsów API warstwy abstrakcyjnej na platformie
 4. Implementowanie funkcji zaawansowanych (warstwa abstrakcji sprzętowej)
 5. Sprawdź port
 6. Certyfikaty i README

Wymagania dotyczące sprzętu

OpenThread wymaga tych usług platformy:

 • IEEE 802.15.4-2006 Radio 2,4 GHz
  • Wysyłanie i odbieranie ramek IEEE 802.15.4
  • Wygeneruj ramki IEEE 802.15.4 potwierdzenia
  • Podawanie pomiarów siły sygnału (RSSI) na odebranych klatkach
 • Wolnosprawny minutnik z alarmem o długości milisekundy
 • Nietrwała pamięć do przechowywania ustawień konfiguracji sieci
 • Generator liczb losowych (TRNG)

Przykładowe kompilacje

W repozytorium OpenThread jest dostępnych kilka przykładowych kompilacji. Więcej informacji znajdziesz na stronie Platformy.

Przykłady niektórych działających portów znajdziesz w artykułach ot-cc2538, ot-efr32 i ot-nrf528xx. Warto zacząć od ot-cc2538, ponieważ implementuje się tylko jedną platformę. ot-efr32 i ot-nrf528xx są nieco bardziej skomplikowane, ponieważ obsługują wiele platform.