Chuyển cổng OpenThread sang các nền tảng phần cứng mới

Xem nguồn trên GitHub

Quá trình chuyển ngăn xếp OpenThread sang một nền tảng phần cứng mới bao gồm một vài bước:

 1. Thiết lập môi trường tạo bản dựng
 2. Xác định quy tắc CMake
 3. Triển khai API Lớp trừu tượng của Nền tảng
 4. Triển khai các tính năng nâng cao (Hardware Abstraction Layer – Lớp trừu tượng phần cứng)
 5. Xác thực cổng
 6. Chứng nhận và README

Yêu cầu về nền tảng phần cứng

OpenThread yêu cầu các dịch vụ nền tảng sau:

 • IEEE 802.15.4-2006 Đài phát thanh 2,4 GHz
  • Gửi và nhận khung IEEE 802.15.4
  • Tạo khung xác nhận IEEE 802.15.4
  • Cung cấp Chỉ số cường độ tín hiệu đã nhận (RSSI) trên các khung nhận được
 • Bộ hẹn giờ đang chạy miễn phí có độ phân giải mili giây có chuông báo
 • Bộ nhớ không thay đổi để lưu trữ các chế độ cài đặt cấu hình mạng
 • Trình tạo số ngẫu nhiên thực (TRNG)

Bản dựng mẫu

Một số bản dựng mẫu được cung cấp trong kho lưu trữ OpenThread. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Nền tảng.

Để biết ví dụ về một số cổng đang hoạt động, hãy xem ot-cc2538, ot-efr32ot-nrf528xx. ot-cc2538 có thể là một lựa chọn tốt để bắt đầu vì nền tảng này chỉ triển khai một nền tảng. ot-efr32ot-nrf528xx phức tạp hơn một chút khi triển khai dịch vụ hỗ trợ cho nhiều nền tảng.