Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Pyspinel

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Xem nguồn trên GitHub

Pyspinel (có sẵn trên kho lưu trữ pyspinel GitHub) là một CLI Python cho giao thức Spinel, được dùng để định cấu hình và quản lý OpenThread NCP hoặc RCP. CLI này chủ yếu được nhắm mục tiêu đến các thử nghiệm CI, nhưng có thể được sử dụng theo cách thủ công để thử nghiệm và kiểm tra các phiên bản OpenThread Co-Processor.

Pyspinel dùng để:

  • Thêm thử nghiệm Đồng xử lý mô phỏng vào tích hợp liên tục.
  • Tự động kiểm tra các thử nghiệm chạy chương trình cơ sở của Bộ xử lý đồng trên phần cứng.
  • Gỡ lỗi các bản dựng Bộ xử lý đồng bộ của OpenThread.
  • Chuyển đổi Bộ xử lý OpenThread cùng với một trình xử lý gói.

Đóng góp

Bạn có thể đóng góp vào quá trình phát triển liên tục của Pyspinel bằng cách gửi báo cáo lỗi và yêu cầu về tính năng cho Trình theo dõi vấn đề.