Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

OpenThread Commissioner

Một Ủy viên Chủ đề kết nối và quản lý mạng Chủ đề. Mạng Chủ đề yêu cầu Ủy viên ủy quyền các thiết bị Joiner mới.

Kiến trúc Ủy viên OT

Ủy viên chủ đề hỗ trợ tối thiểu các chức năng sau:

  • Kết nối với mạng luồng thông qua tác nhân biên luồng
  • Chỉ đạo và vận hành các thiết bị mới
  • Lấy và thiết lập bộ dữ liệu mạng Chủ đề

Việc OpenThread triển khai Ủy viên Chủ đề được gọi là Ủy viên OpenThread (Ủy viên OT).

Bắt đầu

Cách nhanh nhất để bắt đầu với Ủy viên OT là xây dựng nó từ nguồn:

  1. Lấy mã nguồn từ kho lưu trữ GitHub của Ủy viên OpenThread
  2. Xây dựng và cấu hình Ủy viên OT

Bạn có thể đóng góp vào sự phát triển liên tục của OpenThread Com ủy viên bằng cách gửi báo cáo lỗi và yêu cầu tính năng tới Bộ theo dõi vấn đề .

Đặc trưng

Các tính năng của Ủy viên OT bao gồm:

  • Triển khai cả Ủy viên Chủ đề 1.1 và 1.2 (với Mở rộng Thương mại)
  • Thư viện ủy viên đa nền tảng (Linux, Mac OS, Android)
  • Công cụ CLI của Ủy viên tương tác (Linux, Mac OS)