Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.

OpenThread Commissioner

Komisarz wątków łączy się z siecią wątków i zarządza nią. Sieć Thread wymaga od komisarza uruchomienia nowych urządzeń Joiner.

Komisarz OT Architektura

Komisarz wątków w minimalnym stopniu obsługuje następujące funkcje:

  • Łączenie się z siecią wątków za pośrednictwem agenta granicznego wątków
  • Sterowanie i uruchamianie nowych urządzeń
  • Pobieranie i ustawianie zbiorów danych sieci wątków

Implementacja programu Thread Commissioner w OpenThread nosi nazwę OpenThread Commissioner (OT Commissioner).

Zaczynaj

Najszybszym sposobem na rozpoczęcie pracy z Komisarzem OT jest zbudowanie go od źródła:

  1. Pobierz kod źródłowy z repozytorium OpenThread Komisarz GitHub
  2. Zbuduj i skonfiguruj OT Commissioner

Możesz przyczynić się do dalszego rozwoju OpenThread Komisarza przez zgłaszania błędów i propozycji do Issue Tracker .

funkcje

Funkcje komisarza OT obejmują:

  • Implementuje zarówno komisarza wątku 1.1, jak i 1.2 (z rozszerzeniem handlowym)
  • Wieloplatformowa (Linux, Mac OS, Android) Biblioteka Commissioner
  • Interactive Commissioner CLI Tool (Linux, Mac OS)
  • Android App do uruchomienia wątku