OpenThread Commissioner

Wyświetl źródło na GitHubie

Komisarz ds. wątków łączy się z siecią Thread i zarządza nią. Sieć typu Thread wymaga zlecenia komisarza zlecenia nowym urządzeniom do łączenia.

Architekt OT

Komisarz ds. wątków obsługuje przynajmniej te funkcje:

  • Nawiązywanie połączenia z siecią wątków za pomocą agenta obramowania
  • Kierowanie i zlecanie nowych urządzeń
  • Uzyskiwanie i konfigurowanie zbiorów danych sieci Thread

Implementacja narzędzia OpenThread, prowadzona przez komisarza ds. wątków, nosi nazwę OpenThread (Commissioner) (OT).

Pierwsze kroki

Najszybszym sposobem na rozpoczęcie korzystania z platformy OT Commissioner jest utworzenie jej ze źródła:

  1. pobrać kod źródłowy z repozytorium OpenThread Commissioner GitHub,
  2. Przygotowywanie i konfigurowanie komisarza ds. sprzedaży

Możesz przyczyniać się do nieustannego rozwoju komisarza OpenThread, przesyłając raporty o błędach i propozycje funkcji do narzędzia do śledzenia błędów.

Funkcje

Oto funkcje komisarza ds. sprzedaży:

  • Implementuje komisarza ds. wątków 1.1 i 1.2 (z rozszerzeniem komercyjnym).
  • Biblioteka uniwersalna (Linux, macOS, Android)
  • Narzędzie interaktywnego interfejsu wiersza poleceń (Linux, macOS)
  • Aplikacja na Androida na potrzeby proponowania wątków