OpenThread Commissioner

Wyświetl źródło w GitHub

Przedstawiciel ds. wątków łączy się z siecią wątków i zarządza nią. Sieć wątkowa wymaga komisarza zlecającego nowe urządzenia Joiner.

Architektura OT Commissioner

Komender ds. wątków minimalnie obsługuje następujące funkcje:

  • Łączenie się z siecią wątków przez agenta obramowania wątków
  • Sterowanie nowymi urządzeniami i ich uruchamianie
  • Pobieram i ustawiam zbiory danych sieciowych

Implementacja OpenThreadcomer na potrzeby wątku wątki nosi nazwę OpenThread Commissioner (OT Commissioner).

Rozpocznij

Najszybszy sposób na rozpoczęcie korzystania z usługi komisarz OT to utworzenie jej na podstawie źródła:

  1. Pobierz kod źródłowy z repozytorium GitHuba działającego przy komisji OpenThread
  2. Kompilowanie i konfigurowanie OT Commissioner

Możesz przyczyniać się do rozwoju rozwoju komisarza OpenThread, przesyłając raporty o błędach i propozycje nowych funkcji do narzędzia do śledzenia problemów.

Funkcje

Funkcje OT Commissioner:

  • Implementuje zarówno przedstawiciela Thread 1.1, jak i 1.2 (z rozszerzeniami komercyjnymi)
  • Biblioteka na wiele platform (Linux, macOS, Android)
  • Narzędzie CLI Interactive Commissioner (Linux, macOS)
  • Aplikacja na Androida na potrzeby przekazywania wątków