OpenThread Commissioner

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Wyświetl źródło na GitHubie

Komunikator wątku łączy się z siecią Thread i zarządza nią. Sieć Thread wymaga od komisarza zlecania nowych urządzeń łączących.

Architekt OT Commissioner

Komunikator w wątku obsługuje przynajmniej te funkcje:

  • Łączenie z wątkiem przez agenta obramowania
  • Sterowanie i zamówień na nowych urządzeniach
  • Pobieranie i konfigurowanie zbiorów danych sieci Thread

Implementacja narzędzia Thread Commissioner na podstawie OpenThread to polecenie OpenOT Commissioner (OT Commissioner).

Rozpocznij

Najszybciej można to zrobić, korzystając ze źródła:

  1. Pobierz kod źródłowy z repozytorium OpenThread Commissioner GitHub
  2. Tworzenie i konfigurowanie usługi OT Commissioner

Możesz pomóc w rozwoju programu OpenThread Commissioner, przesyłając raporty o błędach i propozycje nowych funkcji do narzędzia do śledzenia problemów.

Funkcje

Oto funkcje związane z komisją OT:

  • Implementuje zarówno komisarza ds. wątków 1.1, jak i 1.2 (z rozszerzeniem komercyjnym).
  • Biblioteka komisarza na wielu platformach (Linux, macOS, Android)
  • Narzędzie wiersza poleceń Interactive Commissioner (Linux, macOS)
  • Aplikacja na Androida na potrzeby prowizji w wątku