Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

การพอร์ต OpenThread ไปยังแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ใหม่

ดูแหล่งที่มาบน GitHub

การพอร์ต OpenThread stack ไปยังแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ใหม่ประกอบด้วยห้าขั้นตอน:

 1. ตั้งค่าสภาพแวดล้อมการสร้าง
 2. ใช้ Platform Abstraction Layer API
 3. ใช้คุณสมบัติขั้นสูง (Hardware Abstraction Layer)
 4. ตรวจสอบพอร์ต
 5. การรับรองและ README

ข้อกำหนดแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์

OpenThread ต้องการบริการแพลตฟอร์มต่อไปนี้:

 • วิทยุ IEEE 802.15.4-2006 2.4 GHz
  • ส่งและรับ IEEE 802.15.4 เฟรม
  • สร้าง IEEE 802.15.4 เฟรมรับทราบ
  • ให้การวัดตัวบ่งชี้ความแรงของสัญญาณที่ได้รับ (RSSI) บนเฟรมที่ได้รับ
 • ตัวจับเวลาการวิ่งฟรีความละเอียดมิลลิวินาทีพร้อมนาฬิกาปลุก
 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบไม่ลบเลือนสำหรับจัดเก็บการตั้งค่าการกำหนดค่าเครือข่าย
 • เครื่องกำเนิดตัวเลขสุ่มจริง (TRNG)

ตัวอย่างบิลด์

บิลด์ตัวอย่างหลายรายการมีให้ในที่เก็บ OpenThread สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู แพลตฟอร์ม

สำหรับตัวอย่าง end-to-end ที่สมบูรณ์ของวิธีการพอร์ต OpenThread ตั้งแต่เริ่มต้นโปรดดูที่ Add support for EFR32 pull request