การย้าย OpenThread ไปยังแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ใหม่

ดูแหล่งที่มาใน GitHub

การย้ายสแต็กเทรดไปยังแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ใหม่มี 2-3 ขั้นตอนดังนี้

 1. ตั้งค่าสภาพแวดล้อมของบิลด์
 2. กําหนดกฎ CMake
 3. ใช้ API ของเลเยอร์นามธรรมของแพลตฟอร์ม
 4. ใช้ฟีเจอร์ขั้นสูง (เลเยอร์ Abstraction ของฮาร์ดแวร์)
 5. ตรวจสอบการโอน
 6. การรับรองและการอ่าน

ข้อกําหนดแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์

Openthread ต้องใช้บริการแพลตฟอร์มต่อไปนี้

 • IEEE 802.15.4-2006 วิทยุ 2.4 GHz
  • ส่งและรับเฟรม IEEE 802.15.4
  • สร้างเฟรมการรับทราบ IEEE 802.15.4
  • มอบการวัดความแรงของสัญญาณ (RSSI) ที่ได้รับในเฟรมที่ได้รับ
 • ตัวจับเวลาที่วิ่งได้เร็วกว่ามิลลิวินาทีพร้อมการปลุก
 • พื้นที่เก็บข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลงสําหรับการจัดเก็บการตั้งค่าการกําหนดค่าเครือข่าย
 • โปรแกรมสร้างตัวเลขสุ่มที่แท้จริง (TRNG)

ตัวอย่างบิลด์

มีบิลด์ตัวอย่างหลายรายการในที่เก็บ OpenThread ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แพลตฟอร์ม

ดูตัวอย่างพอร์ตที่ใช้งานได้ 2-3 พอร์ตที่หัวข้อ ot-cc2538, ot-efr32 และ ot-nrf528xx ot-cc2538 อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเนื่องจากมีการใช้แพลตฟอร์มเดียวเท่านั้น ot-efr32 และ ot-nrf528xx ซับซ้อนขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากระบบรองรับแพลตฟอร์มต่างๆ