แพลตฟอร์ม

OpenThread ที่เผยแพร่โดย Google ได้รับการโอนไปยังอุปกรณ์และแพลตฟอร์มต่างๆ จากทีม OpenThread, ผู้ให้บริการซิลิคอน และชุมชน ตัวอย่างบิลด์สําหรับแพลตฟอร์มที่โอนทั้งหมดจะรวมอยู่ในที่เก็บ OpenThread

ดูผู้ให้บริการค้นหาสําหรับรายชื่อแพลตฟอร์มและพอร์ตชุมชนทั้งหมดที่ผู้ให้บริการรองรับ

การสนับสนุน

การรองรับของแต่ละแพลตฟอร์มจะแตกต่างกันไปเมื่อเวลาผ่านไป บางแพลตฟอร์มจะติดแท็กด้วยระดับการสนับสนุนปัจจุบันที่ระบุโดยทีม OpenThread แพลตฟอร์มที่ไม่ได้ติดแท็กยังไม่ได้รับการทดสอบเมื่อเร็วๆ นี้ อาจได้รับการพิจารณาให้มี "การสนับสนุนแบบจํากัด"

ระดับการสนับสนุนคำอธิบาย
รองรับ การสนับสนุนขั้นพื้นฐานและเต็มรูปแบบ รวมถึงคอมโพเนนต์ที่ผ่านการรับรองของชุดข้อความที่ใช้ OpenThread แล้ว แพลตฟอร์มจํานวนมากเหล่านี้ผ่านการทดสอบและใช้งานโดยทีม OpenThread แล้ว และแนะนําให้ใช้ในการสาธิตและ Codelab
การสนับสนุนแบบจํากัด แพลตฟอร์มเหล่านี้ยังไม่ได้รับการทดสอบอย่างสมบูรณ์และอาจไม่มีฟังก์ชันการทํางานหลักบางส่วน
ไม่รองรับ ไม่รองรับในขณะนี้และอาจมีปัญหาในการใช้งาน OpenThread คุณต้องรับความเสี่ยงของการใช้งานเอง

สถาปัตยกรรมระบบ

สถาปัตยกรรมระบบ OT

OpenThread ออกแบบมาโดยคํานึงถึงการเคลื่อนย้ายและความยืดหยุ่น โค้ดคือ C/C++ แบบพกพาได้ (C99 และ C++03) ซึ่งเข้าใจได้โดยระบบสถาปัตยกรรมไม่ซับซ้อนเนื่องจากเลเยอร์นามธรรมแบบแคบ เลเยอร์นามธรรมนี้หมายความว่า OpenThread ทํางานได้ใน Bare-Metal หรือระบบปฏิบัติการ จนถึงปัจจุบันมีการสังเกตว่า OpenThread เรียกใช้ใน FreeRTOS, RIOT-OS, Zephyr OS, Linux และ macOS

ลักษณะการถ่ายโอนของ OpenThread ไม่ได้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับฟีเจอร์ของแพลตฟอร์ม OpenThread มีฮุคเพื่อใช้ฟีเจอร์วิทยุและการเข้ารหัสขั้นสูงเพื่อลดข้อกําหนดด้านระบบ เช่น หน่วยความจํา โค้ด และรอบการประมวลผล ซึ่งทําได้ในแต่ละแพลตฟอร์ม ขณะที่ยังคงความสามารถในการกําหนดค่าเริ่มต้นเอาไว้ได้

OpenThread มีระบบบิลด์ที่กําหนดค่าได้ซึ่งนักพัฒนาซอฟต์แวร์เปิดหรือปิดใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ได้ตามต้องการ นอกเหนือจาก chau Toolchain ที่เป็นค่าเริ่มต้นแล้ว ต้นทางยังออกแบบมาให้ทํางานร่วมกับเครื่องมือต่างๆ ที่ได้รับความนิยม เช่น IAR และ Visual Studio ได้ด้วย

การออกแบบแพลตฟอร์ม

OpenThread รองรับการออกแบบทั้งในระบบชิป (SoC) และการประมวลผลร่วมของเครือข่าย (NCP)

SoC เป็นโซลูชันชิปรายการเดียวที่มี RFIC รวม (802.15.4 ในกรณีของชุดข้อความ) และตัวประมวลผลที่ OpenThread และเลเยอร์แอปพลิเคชันทํางานบนตัวประมวลผลภายใน

การออกแบบ NCP คือที่ที่เลเยอร์แอปพลิเคชันทํางานบนตัวประมวลผลโฮสต์และสื่อสารด้วย OpenThread ผ่านการเชื่อมต่อแบบอนุกรมโดยใช้โปรโตคอลตัวควบคุมโฮสต์มาตรฐานที่เราเรียกว่า Spinel ในการออกแบบนี้ OpenThread สามารถแสดงในวิทยุหรือโปรเซสเซอร์

ชิปเดี่ยว เทรดเท่านั้น (SoC)

สถาปัตยกรรมของ OT SoC

ในการออกแบบนี้ เลเยอร์แอปพลิเคชันและ OpenThread จะทํางานบนโปรเซสเซอร์เดียวกัน แอปพลิเคชันจะใช้ OpenThread API และสแต็ก IPv6 โดยตรง

นี่คือการออกแบบ SoC ที่นิยมใช้มากที่สุดสําหรับอุปกรณ์ปลายทาง เนื่องจากมีการผสานรวมไว้ในซิลิคอนเดี่ยวๆ จึงจะมีค่าใช้จ่ายต่ําสุดและใช้พลังงานต่ําสุด

ชิปเดี่ยว หลายอินเทอร์เฟซ (SoC)

สถาปัตยกรรมของ OT Multi Soc

เมื่อ SoC มีวิทยุหลายรายการ เช่น 802.15.4 และ Wi-Fi หรือ 802.15.4 และบลูทูธพลังงานต่ํา (BLE) เลเยอร์ของแอปพลิเคชันและ OpenThread จะยังคงทํางานในโปรเซสเซอร์เดียวกัน ในการออกแบบหลายอินเทอร์เฟซ OpenThread จะใช้สแต็ก IPv6 ของบุคคลที่สามที่ใช้ร่วมกันผ่านอินเทอร์เฟซข้อมูล IPv6 ในรูปแบบข้อมูลดิบ

การออกแบบผู้ประมวลผลข้อมูลร่วม

OpenThread รองรับการออกแบบของ Radio Co-Processor (RCP) และ Network Co-Processor (NCP) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การออกแบบของผู้ประมวลผลข้อมูล

ปัญหาเกี่ยวกับแพลตฟอร์มแบบเปิด

ปัจจุบันปัญหาต่อไปนี้เปิดอยู่สําหรับแพลตฟอร์ม OpenThread