แพลตฟอร์ม

OpenThread ที่ Google เผยแพร่ออกใช้กับอุปกรณ์และแพลตฟอร์มมากมายโดยทีม OpenThread ผู้ให้บริการซิลิโคน และชุมชน ตัวอย่างบิลด์สําหรับแพลตฟอร์มที่ย้ายทั้งหมดจะรวมอยู่ในที่เก็บ OpenThread

โปรดดูผู้ให้บริการการค้นหาเพื่อดูรายการแพลตฟอร์มและพอร์ตชุมชนทั้งหมดที่ผู้ให้บริการรองรับ

การสนับสนุน

การสนับสนุนสําหรับแต่ละแพลตฟอร์มจะแตกต่างกันเมื่อเวลาผ่านไป บางแพลตฟอร์มติดแท็กด้วยระดับการสนับสนุนปัจจุบันตามที่ทีม OpenThread ระบุไว้ แพลตฟอร์มที่ไม่ได้ติดแท็กเมื่อเร็วๆ นี้ยังไม่ได้รับการทดสอบและอาจถือว่าเป็น "การสนับสนุนแบบจํากัด"

ระดับการสนับสนุนคำอธิบาย
รองรับ การสนับสนุนเต็มรูปแบบและพื้นฐาน รวมถึงคอมโพเนนต์ที่ผ่านการรับรองของชุดข้อความที่ใช้ OpenThread แพลตฟอร์มเหล่านี้มากมายผ่านการทดสอบและใช้งานโดยทีม OpenThread และแนะนําให้ใช้ในการสาธิตและ Codelab
การสนับสนุนแบบจํากัด แพลตฟอร์มเหล่านี้ยังไม่ได้รับการทดสอบอย่างสมบูรณ์และอาจขาดฟังก์ชันการทํางานที่สําคัญบางอย่าง
ไม่รองรับ ปัจจุบันยังไม่รองรับและอาจมีปัญหาในการใช้ OpenThread คุณใช้งานได้โดยต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

สถาปัตยกรรมของระบบ

สถาปัตยกรรมระบบ OT

OpenThread ได้รับการออกแบบโดยคํานึงถึงความสามารถในการพกพาและความยืดหยุ่น โค้ดนี้เป็นแบบ C/C++ แบบพกพา (C99 และ C++11) ที่ไม่ใช้สถาปัตยกรรมของระบบเนื่องจากมีเลเยอร์นามแฝงจํากัด เลเยอร์ Abstraction นี้หมายความว่า OpenThread สามารถทํางานบนโลหะเปล่าหรือระบบปฏิบัติการได้ จนถึงปัจจุบัน OpenThread ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถทํางานบน FreeRTOS, RIOT-OS, Zephyr OS, Linux และ macOS ได้

ลักษณะแบบพกพาของ OpenThread ไม่ได้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับฟีเจอร์ของแพลตฟอร์ม OpenThread มีฮุกเพื่อใช้ฟีเจอร์วิทยุและคริปโตที่ปรับปรุงขึ้น เพื่อลดข้อกําหนดของระบบ เช่น หน่วยความจํา โค้ด และวงจรการประมวลผล ซึ่งทําได้ต่อแพลตฟอร์ม ในขณะเดียวกันก็คงความสามารถในการกําหนดค่ามาตรฐานไว้เป็นค่าเริ่มต้นได้

OpenThread มีระบบบิวด์ที่กําหนดค่าได้ซึ่งนักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถเปิดใช้หรือปิดใช้ฟีเจอร์ได้ตามต้องการ นอกเหนือจากเครื่องมือ GNU ที่เป็นค่าเริ่มต้นแล้ว แหล่งที่มายังออกแบบมาให้ทํางานร่วมกับเครื่องมือเชนยอดนิยมต่างๆ มากมาย เช่น IAR และ Visual Studio

การออกแบบแพลตฟอร์ม

OpenThread รองรับทั้งการออกแบบระบบวงจรรวมบนชิป (SoC) และโปรเซสเซอร์ร่วม (NCP) สําหรับเครือข่าย

SoC เป็นโซลูชันแบบชิปเดียวที่มี RFIC ในตัว (802.15.4) ในกรณีของเทรด) และโปรเซสเซอร์ โดยที่ OpenThread และเลเยอร์แอปพลิเคชันทํางานในหน่วยประมวลผลภายใน

การออกแบบ NCP คือเลเยอร์เลเยอร์ที่ใช้งานบนตัวประมวลผลโฮสต์และสื่อสารด้วย OpenThread ผ่านการเชื่อมต่อซีเรียลโดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานสําหรับตัวควบคุมของผู้จัดการประชุมซึ่งเราเรียกว่า Ssprl ในการออกแบบนี้ OpenThread สามารถทํางานในวิทยุหรือตัวประมวลผลโฮสต์

ชิปเดียว เฉพาะชุดข้อความ (SoC)

สถาปัตยกรรม OT SoC

ในการออกแบบนี้ เลเยอร์แอปพลิเคชันและ OpenThread จะทํางานในตัวประมวลผลเดียวกัน แอปพลิเคชันใช้ Openชุดข้อความ API และสแต็ก IPv6 โดยตรง

นี่คือการออกแบบ SoC ที่นิยมใช้สําหรับอุปกรณ์ปลายทาง เนื่องจากมีการผสานรวมไว้ในซิลิโคนเดี่ยวสูง จึงทําให้มีต้นทุนและปริมาณการใช้พลังงานต่ําที่สุด

ชิปเดียว หลายอินเทอร์เฟซ (SoC)

สถาปัตยกรรม SoC หลายรายการ

เมื่อ SoC มีวิทยุหลายตัว เช่น 802.15.4 และ Wi-Fi หรือ 802.15.4 และบลูทูธพลังงานต่ํา (BLE) เลเยอร์แอปพลิเคชันและ OpenThread จะยังคงทํางานอยู่ในโปรเซสเซอร์เดียวกัน ในการออกแบบแบบหลายอินเทอร์เฟซ OpenThread จะใช้ประโยชน์จากสแต็ก IPv6 ของบุคคลที่สามที่แชร์ผ่านอินเทอร์เฟซอินเทอร์เฟซข้อมูล IPv6 ดิบ

การออกแบบตัวประมวลผลร่วม

OpenThread รองรับการออกแบบตัวประมวลผลวิทยุ (RC Co-Processor (RCP) และ Network Co-Processor (NCP) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การออกแบบโปรเซสเซอร์ร่วม

ปัญหาเกี่ยวกับแพลตฟอร์มแบบเปิด

ปัจจุบันปัญหาต่อไปนี้เปิดสําหรับแพลตฟอร์ม OpenThread แล้ว