แพลตฟอร์ม

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

โดยมีทีม OpenOpen ที่เปิดตัวโดย Google ย้ายอุปกรณ์และอุปกรณ์ต่างๆ มากมาย ทั้งทีม OpenThread ผู้จําหน่ายซิลิคอน และชุมชน ตัวอย่างบิลด์สําหรับแพลตฟอร์มที่โอนทั้งหมดจะรวมอยู่ในที่เก็บ OpenThread

ดูรายการแพลตฟอร์มและพอร์ตชุมชนทั้งหมดที่ผู้ให้บริการรองรับได้ที่ผู้ให้บริการค้นหา

การสนับสนุน

การสนับสนุนสําหรับแต่ละแพลตฟอร์มจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเวลาผ่านไป บางแพลตฟอร์มติดแท็กด้วยระดับการสนับสนุนปัจจุบันตามที่ทีม OpenThread ระบุไว้ แพลตฟอร์มที่ไม่ได้ติดแท็กยังไม่ได้รับการทดสอบเมื่อเร็วๆ นี้ และอาจได้รับการพิจารณาว่ามีสถานะ "Restricted "

ระดับการสนับสนุนคำอธิบาย
รองรับ การสนับสนุนขั้นพื้นฐานและสมบูรณ์ รวมถึงคอมโพเนนต์ที่ผ่านการรับรองจากชุดข้อความที่ใช้ OpenThread แพลตฟอร์มเหล่านี้จํานวนมากผ่านการทดสอบและใช้งานโดยทีม OpenThread แล้ว และแนะนําให้ใช้ในการสาธิตและ Codelab
การสนับสนุนแบบจํากัด แพลตฟอร์มเหล่านี้ยังไม่ได้รับการทดสอบอย่างสมบูรณ์และอาจไม่มีฟังก์ชันการทํางานที่สําคัญบางอย่าง
ไม่สนับสนุน ไม่รองรับในขณะนี้และอาจมีปัญหาในการเรียกใช้ OpenThread คุณต้องรับความเสี่ยงของการใช้งานเอง

สถาปัตยกรรมของระบบ

สถาปัตยกรรมระบบ OT

OpenThread ได้รับการออกแบบมาโดยคํานึงถึงการถ่ายโอนได้และความยืดหยุ่น โค้ดนี้เป็นแบบ C/C++ (C99 และ C++11) แบบพกพาซึ่งรองรับสถาปัตยกรรมระบบของระบบ เนื่องจากมีเลเยอร์นามธรรมแคบ เลเยอร์นามธรรมนี้หมายความว่า OpenThread จะทํางานได้บน Bare-metal หรือ OS จนถึงตอนนี้ OpenThread ได้แสดงให้เห็นถึงการทํางานบน FreeRTOS, RIOT-OS, Zephyr OS, Linux และ macOS

ลักษณะแบบพกพาของ OpenThread&#39 ไม่ได้นําสมมติฐานต่างๆ เกี่ยวกับฟีเจอร์ของแพลตฟอร์มมาใช้ OpenThread จะใช้ตะขอในการใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์วิทยุและคริปโตเคอเรนซีที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทําให้ข้อกําหนดของระบบลดลง เช่น หน่วยความจํา โค้ด และวงจรการประมวลผล ซึ่งจะทําได้ต่อแพลตฟอร์ม ขณะเดียวกันก็คงค่าเริ่มต้นเป็นการกําหนดค่ามาตรฐานได้

OpenThread มีระบบบิลด์ที่กําหนดค่าได้ ซึ่งนักพัฒนาซอฟต์แวร์จะเปิดหรือปิดใช้ฟีเจอร์ได้ตามต้องการ นอกเหนือจากเครื่องมือเริ่มต้นของ GNU แล้ว แหล่งข้อมูลยังออกแบบมาเพื่อทํางานร่วมกับเครื่องมือเชนยอดนิยมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น IAR และ Visual Studio

การออกแบบแพลตฟอร์ม

OpenThread รองรับทั้งการออกแบบบนระบบวงจรรวม (SoC) และหน่วยประมวลผลร่วมของเครือข่าย (NCP)

SoC เป็นโซลูชันแบบชิปเดียวที่มี RFIC รวม (802.15.4 ในกรณีของเทรด) และโปรเซสเซอร์ โดยที่ OpenThread และเลเยอร์แอปพลิเคชันทํางานบนโปรเซสเซอร์ในเครื่อง

การออกแบบ NCP คือที่ที่เลเยอร์แอปพลิเคชันทํางานบนโปรเซสเซอร์โฮสต์และสื่อสารด้วย OpenThread ผ่านการเชื่อมต่อซีเรียลโดยใช้โปรโตคอลตัวควบคุมตัวควบคุมโฮสต์มาตรฐานซึ่งเราเรียกว่า Spinel ในการออกแบบนี้ OpenThread สามารถทํางานในวิทยุหรือหน่วยประมวลผลของโฮสต์

ชิปเดียว เฉพาะชุดข้อความ (SoC)

สถาปัตยกรรม OT SoC

ในการออกแบบนี้ เลเยอร์แอปพลิเคชันและ OpenThread จะทํางานในตัวประมวลผลเดียวกัน แอปพลิเคชันจะใช้ OpenThread API และ IPv6สแต็กโดยตรง

ซึ่งเป็นการออกแบบ SoC ที่นิยมใช้กับอุปกรณ์ปลายทาง เนื่องจากมีการผสานรวมเข้ากับซิลิคอนเดี่ยวอย่างมาก จึงมีต้นทุนต่ําที่สุดและใช้พลังงานน้อยที่สุด

แบบ Single-Chip, Multi-Interface (SoC)

สถาปัตยกรรม SoC หลายรายการ

เมื่อ SoC มีวิทยุหลายตัว เช่น 802.15.4 และ Wi-Fi หรือ 802.15.4 และบลูทูธพลังงานต่ํา (BLE) เลเยอร์แอปพลิเคชันและ OpenThread จะยังคงทํางานในหน่วยประมวลผลเดียวกัน ในการออกแบบหลายอินเทอร์เฟซ OpenThread จะใช้ประโยชน์จากสแต็ก IPv6 บุคคลที่สามที่แชร์ผ่านอินเทอร์เฟซอินเทอร์เฟซข้อมูล IPv6 ดิบ

การออกแบบโปรเซสเซอร์ร่วม

OpenThread รองรับการออกแบบด้วย Radio Co-Processor (RCP) และ Co-Processor แบบเครือข่าย (NCP) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การออกแบบโปรเซสเซอร์ร่วม

ปัญหาเกี่ยวกับแพลตฟอร์มแบบเปิด

ปัจจุบันปัญหาต่อไปนี้เปิดอยู่สําหรับแพลตฟอร์ม OpenThread