จำลองสถานการณ์

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

รองรับ

OpenThread ประกอบไปด้วยตัวอย่างไดรเวอร์แพลตฟอร์มที่จําลองการสื่อสารทางวิทยุระหว่างอุปกรณ์ OpenThread โดยใช้กระบวนการ POSIX ซึ่งมีประโยชน์สําหรับการจําลองและทดสอบเครือข่าย OpenThread โดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ การจําลอง POSIX ยังใช้โดยการผสานรวมแบบ OpenThread's แบบต่อเนื่องด้วย

ตัวอย่างเช่น คนขับ โปรดอ่าน GitHub

สถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรม OT Posix

การจําลอง POSIX จะสร้าง 1 กระบวนการต่ออุปกรณ์ 1 เครื่อง โดยใช้ไดรเวอร์วิทยุตามมาตรฐาน IEEE 802.15.4 เหนือซ็อกเก็ต UDP

ระบบรองรับการจําลองในระบบแบบ Unix