จำลองสถานการณ์

รองรับ

OpenThread จะมีตัวอย่างไดรเวอร์แพลตฟอร์มที่จําลองการสื่อสารทางวิทยุระหว่างอุปกรณ์ OpenThread โดยใช้กระบวนการ POSIX ซึ่งเป็นประโยชน์สําหรับการจําลองและทดสอบเครือข่าย OpenThread โดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ การจําลอง POSIX ยังใช้โดยการผสานรวมแบบต่อเนื่องของ OpenThread ด้วย

เช่น ฝั่งคนขับ โปรดดู GitHub

สถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรม OT Posix

การจําลอง POSIX จะสร้างกระบวนการ 1 ขั้นตอนสําหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่อง โดยใช้ไดรเวอร์วิทยุ IEEE 802.15.4 ที่ด้านบนของซ็อกเก็ต UDP

การจําลองใช้ได้ในระบบที่ใช้ Unix