Google มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเท่าเทียมทางเชื้อชาติสำหรับชุมชนคนผิวดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

การจำลอง

ได้รับการสนับสนุน

OpenThread มีตัวอย่างแพลตฟอร์มไดรเวอร์ที่จำลองการสื่อสารทางวิทยุระหว่างอุปกรณ์ OpenThread โดยใช้กระบวนการ POSIX สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับการจำลองและทดสอบเครือข่าย OpenThread โดยไม่จำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์ การจำลอง POSIX นั้นถูกใช้โดยการรวมอย่างต่อเนื่องของ OpenThread

ตัวอย่างไดรเวอร์ดู GitHub

สถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรม OT Posix

การจำลอง POSIX สร้างหนึ่งกระบวนการต่ออุปกรณ์โดยใช้ไดรเวอร์วิทยุ IEEE 802.15.4 ที่ด้านบนของซ็อกเก็ต UDP

รองรับการจำลองบนระบบที่ใช้ Unix