Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

การออกแบบตัวประมวลผลร่วม

OpenThread รองรับการออกแบบ Co-Processor มีสถาปัตยกรรมการออกแบบหลักสองแบบ:

  • Radio Co-Processor (RCP) - เลเยอร์แอปพลิเคชันและแกน OpenThread บนโปรเซสเซอร์โฮสต์, MAC OpenThread ขั้นต่ำบน 802.15.4 SoC การสื่อสารระหว่าง RCP และโฮสต์โปรเซสเซอร์ได้รับการจัดการโดย OpenThread Daemon ผ่านอินเทอร์เฟซ SPI ผ่านโปรโตคอล Spinel
  • Network Co-Processor (NCP) - เลเยอร์แอ็พพลิเคชันบนโปรเซสเซอร์โฮสต์คุณสมบัติ OpenThread บน 802.15.4 SoC การสื่อสารระหว่าง NCP และโฮสต์โปรเซสเซอร์ได้รับการจัดการโดย wpantund ผ่านอินเทอร์เฟซแบบอนุกรมโดยทั่วไปจะใช้ SPI หรือ UART ผ่านโปรโตคอล Spinel

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบเหล่านี้โปรดดู การออกแบบแพลตฟอร์ม

เมื่อสร้างตัวอย่าง OpenThread ควรสร้างอิมเมจเฟิร์มแวร์สำหรับการออกแบบ RCP หรือ NCP ที่คุณต้องการโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู ไบนารี

สำหรับการดาวน์โหลดอิมเมจเฟิร์มแวร์ NCP ที่สร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมคำแนะนำการกะพริบโปรดดู เฟิร์มแวร์ NCP ที่สร้าง ไว้ล่วงหน้า

โปรโตคอล Spinel

Spinel เป็นโปรโตคอลการจัดการทั่วไปสำหรับทำให้อุปกรณ์โฮสต์สามารถสื่อสารและจัดการโปรเซสเซอร์ร่วมได้ ออกแบบมาเพื่อรองรับ NCP ที่ใช้เธรดในขั้นต้น Spinel ได้รับการออกแบบด้วยวิธีการแบบหลายชั้นที่ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเทคโนโลยีเครือข่ายอื่น ๆ ในอนาคต ใช้กับทั้งการออกแบบ RCP และ NCP

โปรโตคอลนี้รวมอยู่ใน OpenThread ที่ /src/lib/spinel เครื่องมือ Python CLI ที่เรียกว่า Pyspinel มีไว้เพื่อการทดสอบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ Internet-Draft สำหรับ Spinel Host-Controller Protocol