ทรัพยากร

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

OpenThread ที่เปิดตัวโดย Google เป็นโปรเจ็กต์โอเพนซอร์ส ใช้แหล่งข้อมูลต่อไปนี้หากต้องการความช่วยเหลือในการใช้หรือมีส่วนร่วมกับ OpenThread

กระตุ้นการโต้ตอบ

ฟอรัมชุมชน

ใช้การสนทนาของ OpenThread GitHub เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับ OpenThread และถามคําถาม นี่เป็นที่ที่ดีที่สุดในการรับฟังความคิดเห็นโดยตรงจากทีม OpenThread

ข้อบกพร่องและคําขอฟีเจอร์

หากพบข้อบกพร่องของโค้ด หรือมีคําขอเพิ่มประสิทธิภาพ โปรดส่งไปยังเครื่องมือติดตามปัญหาในที่เก็บ GitHub แต่ละรายการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

หากต้องการร่วมให้ข้อมูลใน OpenThread Guide, Codelabs หรือหัวข้อการอ้างอิง API โปรดดูที่ CONTRIBUTING ในที่เก็บ GitHub คุณอาจใช้ปุ่มส่งความคิดเห็นที่ด้านขวาบนของหน้าเว็บไซต์ทุกหน้าได้ด้วย

มีส่วนร่วม

เราอยากให้คุณมีส่วนร่วมใน OpenOpen และช่วยพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นในวันนี้ การมีส่วนร่วมจะรวมถึงทั้งเอกสารและคําแนะนําโค้ด ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมใน GitHub

การจัดทําเอกสาร

เอกสารประกอบ OpenThread มีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่

  • GitHub — เน้นที่การตั้งค่า วิธีสร้างแพลตฟอร์มตัวอย่าง วิธีใช้เครื่องมือ
  • openthread.io — เน้นข่าวและฟีเจอร์ของ OpenThread, Use Case, Guide, การอ้างอิง API

เมื่อมีส่วนร่วมกับที่เก็บ OpenThread GitHub โดยตรง ให้เพิ่มเอกสารประกอบในรูปแบบ READMEs เป็นส่วนหนึ่งของคําขอการดึงข้อมูล เช่น หากคุณย้าย OpenThread ไปยังแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ใหม่ ให้ใส่ README เพื่ออธิบายวิธีสร้าง OpenThread ในแพลตฟอร์มนั้น ตัวอย่างที่ดีคือการเพิ่มแพลตฟอร์ม QRvo GP712

หากต้องการร่วมให้ข้อมูลแก่ openthread.io โปรดส่งปัญหาไปยัง เครื่องมือติดตามปัญหา โดยอธิบายถึงการมีส่วนร่วมที่คุณเสนอ สมาชิกในทีม OpenThread จะทํางานร่วมกับคุณ เพื่อเพิ่มเนื้อหาลงในเว็บไซต์

ตัวอย่างการมีส่วนร่วมใน Openthread.io จะเป็นบทความเกี่ยวกับการใช้ OpenThread ในการผลิต หรือผู้ให้บริการที่นําเสนอวิธีการติดตั้งใช้งานโดยละเอียดสําหรับแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่ง

หมายเหตุ: การมีส่วนร่วมในเอกสารทั้งหมดควรเป็นไปตามคู่มือรูปแบบเอกสารประกอบสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Google

เนื้อหาการตลาด

โลโก้ OpenThread พร้อมให้ใช้งานในสื่อสิ่งพิมพ์หรือเว็บ

โปรดใช้ชื่อและเครื่องหมาย OpenThread เท่านั้นเมื่ออ้างอิงการเผยแพร่ซอฟต์แวร์นี้อย่างถูกต้อง อย่าใช้เครื่องหมายในลักษณะที่ชี้นําว่าคุณได้รับการรับรองหรือมีความเกี่ยวข้องกับ Google, Google Nest หรือ The Thread Group

ดาวน์โหลดโลโก้ OpenThread