Symulacja

Obsługiwana

OpenThread zawiera przykładowe sterowniki platform, które symulują komunikację radiową między urządzeniami OpenThread, korzystając z procesów POSIX. Jest to przydatne przy symulowaniu i testowaniu sieci OpenThread bez konieczności użycia sprzętu. Symulacja POSIX jest też wykorzystywana przez ciągłą integrację OpenThread.

Przykładowe sterowniki to GitHub.

Architektura

Architektura Posix

Symulacja POSIX tworzy po jednym procesie na urządzenie przy użyciu sterownika radiowego IEEE 802.15.4 znajdującego się na gniazdach UDP.

Symulacja jest obsługiwana w systemie typu Unix.