Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

شبیه سازی

پشتیبانی

OpenThread شامل درایورهای پلت فرم به عنوان مثال است که ارتباط رادیویی بین دستگاههای OpenThread را با استفاده از فرایندهای POSIX شبیه سازی می کنند. این برای شبیه سازی و آزمایش شبکه های OpenThread بدون نیاز به سخت افزار مفید است. از شبیه سازی POSIX نیز توسط ادغام مداوم OpenThread استفاده می شود.

برای مثال درایورها ، به GitHub مراجعه کنید.

معماری

معماری OT Posix

شبیه سازی POSIX با استفاده از درایور رادیویی IEEE 802.15.4 در بالای سوکت های UDP برای هر دستگاه یک فرآیند ایجاد می کند.

شبیه سازی در سیستم های مبتنی بر یونیکس پشتیبانی می شود.