Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Mô phỏng

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Có thể làm

OpenThread bao gồm các trình điều khiển trên nền tảng mô phỏng hoạt động giao tiếp vô tuyến giữa các thiết bị OpenThread bằng cách sử dụng quy trình POSIX. Tính năng này hữu ích khi mô phỏng và thử nghiệm mạng OpenThread mà không cần phần cứng. Phương pháp mô phỏng POSIX cũng được sử dụng trong tính năng tích hợp liên tục của OpenThread.

Ví dụ: trình điều khiển, hãy xem GitHub.

Kiến trúc

Cấu trúc Posix OT

Hoạt động mô phỏng POSIX tạo ra một quy trình cho mỗi thiết bị, sử dụng trình điều khiển vô tuyến IEEE 802.15.4 ở đầu cổng UDP.

Chế độ mô phỏng được hỗ trợ trên các hệ thống dựa trên Unix.