Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Mô phỏng

Được hỗ trợ

OpenThread bao gồm các trình điều khiển nền tảng ví dụ mô phỏng giao tiếp vô tuyến giữa các thiết bị OpenThread bằng các quy trình POSIX. Điều này rất hữu ích để mô phỏng và thử nghiệm các mạng OpenThread mà không cần phần cứng. Mô phỏng POSIX cũng được sử dụng bởi Tích hợp liên tục của OpenThread.

Ví dụ trình điều khiển, xem GitHub .

Ngành kiến ​​trúc

Kiến trúc Posix

Mô phỏng POSIX tạo một quy trình cho mỗi thiết bị, sử dụng trình điều khiển vô tuyến IEEE 802.15.4 trên các ổ cắm UDP.

Mô phỏng được hỗ trợ trên các hệ thống dựa trên Unix.