Mô phỏng

Có thể làm

OpenThread bao gồm các trình điều khiển nền tảng mẫu mô phỏng hoạt động giao tiếp vô tuyến giữa các thiết bị OpenThread bằng cách sử dụng quy trình POSIX. Điều này sẽ hữu ích cho việc mô phỏng và kiểm thử các mạng OpenThread mà không cần phần cứng. Mô phỏng POSIX cũng được sử dụng bởi tính năng Tích hợp liên tục của OpenThread.

Để tìm hiểu về các trình điều khiển, hãy xem GitHub.

Kiến trúc

Kiến trúc OT Posix

Mô phỏng POSIX tạo một quy trình cho mỗi thiết bị, sử dụng trình điều khiển vô tuyến IEEE 802.15.4 ở đầu của các ổ cắm UDP.

Hoạt động mô phỏng được hỗ trợ trên các hệ thống dựa trên Unix.