การสนับสนุนผู้ให้บริการ

แพลตฟอร์มและพอร์ตชุมชนที่ผู้ให้บริการรองรับทั้งหมดจะแสดงอยู่ที่นี่

แพลตฟอร์ม ชื่อ
ระดับการสนับสนุน ตัวอย่าง GitHub
ฮาร์ดแวร์ รับรองชุดข้อความ ผู้ร่วมเขียนข้อความที่ใช้งานอยู่
เครื่องชงกาแฟ Espressif ESP32-H2 Espressif ESP32-H2

รองรับ
ระบบวงจรรวมบนชิป (SoC)
สายการบิน Infineon airOC Cliff30739 สายการบิน Infineon airOC Cliff30739

รองรับ ตัวอย่าง GitHub
ระบบวงจรรวมบนชิป (SoC)  
สารกึ่งตัวนํานอร์ดิก nRF52811 สารกึ่งตัวนํานอร์ดิก nRF52811

รองรับ ตัวอย่าง GitHub
ระบบวงจรรวมบนชิป (SoC)  
สารกึ่งตัวนํานอร์ดิก nRF52833 สารกึ่งตัวนํานอร์ดิก nRF52833

รองรับ ตัวอย่าง GitHub
ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์
สารกึ่งตัวนํานอร์ดิก nRF52840 สารกึ่งตัวนํานอร์ดิก nRF52840

รองรับ ตัวอย่าง GitHub
ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ ดองเกิล
NXP JN5189/88 NXP JN5189/88

รองรับ ตัวอย่าง GitHub
ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ ดองเกิล
NXP K32W061/41 NXP K32W061/41

รองรับ ตัวอย่าง GitHub
ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ ดองเกิล
NXP KW41Z NXP KW41Z

รองรับ ตัวอย่าง GitHub
ดองเกิล  
ซิลิคอนแล็บ EFR32MG12 ซิลิคอนแล็บ EFR32MG12

รองรับ ตัวอย่าง GitHub
ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์
ซิลิคอนแล็บ EFR32MG13 ซิลิคอนแล็บ EFR32MG13

รองรับ ตัวอย่าง GitHub
ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์
ซิลิคอนแล็บ EFR32MG21 ซิลิคอนแล็บ EFR32MG21

รองรับ ตัวอย่าง GitHub
ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์
TLSR9 ตัวนํากึ่งสารตัวนําของ Telink TLSR9 ตัวนํากึ่งสารตัวนําของ Telink

รองรับ ตัวอย่าง GitHub
ระบบวงจรรวมบนชิป (SoC)  
เครื่องดนตรีเท็กซัส CC1352 เครื่องดนตรีเท็กซัส CC1352

รองรับ ตัวอย่าง GitHub
ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์
เครื่องดนตรีเท็กซัส CC2538 เครื่องดนตรีเท็กซัส CC2538

รองรับ ตัวอย่าง GitHub
ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์
เครื่องดนตรีเท็กซัส CC2652 เครื่องดนตรีเท็กซัส CC2652

รองรับ ตัวอย่าง GitHub
ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์
Cascoda CA-8211 Cascoda CA-8211

รองรับ
โมเด็มรับส่ง  
Qorvo GP712 Qorvo GP712

รองรับ ตัวอย่าง GitHub
ระบบวงจรรวมบนชิป (SoC)  
Qorvo QPG6095 Qorvo QPG6095

รองรับ ตัวอย่าง GitHub
ระบบวงจรรวมบนชิป (SoC)  
Qorvo QPG6100 Qorvo QPG6100

รองรับ ตัวอย่าง GitHub
ระบบวงจรรวมบนชิป (SoC)    
Qorvo QPG7015M Qorvo QPG7015M

รองรับ ตัวอย่าง GitHub
ระบบวงจรรวมบนชิป (SoC)    
Samsung Exynos i T100 Samsung Exynos i T100

รองรับ
ระบบวงจรรวมบนชิป (SoC)  
STMicroelectronics STM32WB STMicroelectronics STM32WB

รองรับ
ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์  
Synopsis DesignWare IP ตัวรับส่งสัญญาณไร้สายสําหรับชุดข้อความ Synopsis DesignWare IP Transceiver IP สําหรับชุดข้อความ

รองรับ
IP ตัวรับส่งสัญญาณไร้สาย  
ไมโครชิป ATSAMR21G18A ไมโครชิป ATSAMR21G18A

การสนับสนุนแบบจํากัด ตัวอย่าง GitHub
ระบบวงจรรวมบนชิป (SoC)