จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

OTIp6Address

#include <ip6.h>

โครงสร้างนี้จะแสดงที่อยู่ IPv6

สรุป

แอตทริบิวต์สาธารณะ

mFields
ช่องตัวเข้าถึง IPv6

สหภาพ

otIp6Address:OT_TOOL_PACKED_FIELD

แอตทริบิวต์สาธารณะ

mFields

union otIp6Address::OT_TOOL_PACKED_FIELD otIp6Address::mFields

ช่องตัวเข้าถึง IPv6

ทรัพยากร

หัวข้อการอ้างอิง OpenThread API มาจากซอร์สโค้ดซึ่งมีอยู่ใน GitHub โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหรือไปที่เอกสารประกอบที่แหล่งข้อมูล