כתובת otIp6

#include <ip6.h>

מבנה זה מייצג כתובת IPv6.

סיכום

מאפיינים ציבוריים

mFields
שדות גישה של IPv6.

התאגדויות

otIp6כתובת::OT_TOOL_PACKED_FIELD

מאפיינים ציבוריים

שדות mField

union otIp6Address::OT_TOOL_PACKED_FIELD otIp6Address::mFields

שדות גישה של IPv6.

מקורות מידע

מקור העזר של OpenThread ב-API הוא מקוד המקור, והוא זמין ב-GitHub. למידע נוסף או כדי לתרום לתיעוד שלנו, יש לעיין בקטע משאבים.