otIp6Address:OT_TOOL_PACKED_FIELD

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

m16[16/sizeof(uint16_t)]
uint16_t
Pola 16-bitowe
m32[16/sizeof(uint32_t)]
uint32_t
Pola 32-bitowe
m8[16]
uint8_t
Pola 8-bitowe
mComponents
Komponenty adresu IPv6.

Atrybuty publiczne

M16

uint16_t m16[16/sizeof(uint16_t)]

Pola 16-bitowe

M32

uint32_t m32[16/sizeof(uint32_t)]

Pola 32-bitowe

M8

uint8_t m8[16]

Pola 8-bitowe

Komponenty mComponents

otIp6AddressComponents mComponents

Komponenty adresu IPv6.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu API OpenThread pochodzą z kodu źródłowego, który jest dostępny w GitHub. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub utworzyć dokumentację, zapoznaj się z materiałami.