otIp6AddressComponents

#include <ip6.h>

Ta struktura reprezentuje komponenty adresu IPv6.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mIid
identyfikator interfejsu (najmniej 64 bity adresu);
mNetworkPrefix
Prefiks sieci (najważniejsze 64-bity adresu)

Atrybuty publiczne

MRAID

otIp6InterfaceIdentifier otIp6AddressComponents::mIid

identyfikator interfejsu (najmniej 64 bity adresu);

mNetworkPrefix (Prefiks sieci mNetwork)

otIp6NetworkPrefix otIp6AddressComponents::mNetworkPrefix

Prefiks sieci (najważniejsze 64-bity adresu)

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu API OpenThread pochodzą z kodu źródłowego, który jest dostępny w GitHub. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub utworzyć dokumentację, zapoznaj się z materiałami.