otIp6InterfaceIdentifier

#include <ip6.h>

Reprezentuje identyfikator interfejsu adresu IPv6.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mFields
Pola akcesora identyfikatora interfejsu.

Związki

otIp6InterfaceIdentifier::OT_TOOL_PACKED_FIELD

Atrybuty publiczne

mFields

union otIp6InterfaceIdentifier::OT_TOOL_PACKED_FIELD otIp6InterfaceIdentifier::mFields

Pola akcesora identyfikatora interfejsu.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.