otIp6InterfaceIdentifier:OT_TOOL_PACKED_FIELD

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

m16[8/sizeof(uint16_t)]
uint16_t
Pola 16-bitowe
m32[8/sizeof(uint32_t)]
uint32_t
Pola 32-bitowe
m8[8]
uint8_t
Pola 8-bitowe

Atrybuty publiczne

M16

uint16_t m16[8/sizeof(uint16_t)]

Pola 16-bitowe

M32

uint32_t m32[8/sizeof(uint32_t)]

Pola 32-bitowe

M8

uint8_t m8[8]

Pola 8-bitowe

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu API OpenThread pochodzą z kodu źródłowego i są dostępne w GitHub. Więcej informacji oraz dodatkowe informacje znajdziesz w materiałach.