otIp6InterfaceIdentifier

#include <ip6.h>

Bir IPv6 adresinin Arayüz Tanımlayıcısını temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mFields
Arayüz Tanımlayıcı erişim alanları.

Birlikler

otIp6InterfaceIdentifier::OT_TOOL_PACKED_FIELD

Herkese açık özellikler

Mobil Alanlar

union otIp6InterfaceIdentifier::OT_TOOL_PACKED_FIELD otIp6InterfaceIdentifier::mFields

Arayüz Tanımlayıcı erişim alanları.

Kaynaklar

OpenThread API Referans konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar sayfasına göz atın.