Arabirim Kimliği

#include <ip6.h>

Bu yapı bir IPv6 adresinin Arayüz Tanımlayıcısını temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mFields
Arayüz Tanımlayıcısı alanları.

Birlikler

otIp6InterfaceIdentifier::OT_TOOL_PACKED_FIELD

Herkese açık özellikler

mFields

union otIp6InterfaceIdentifier::OT_TOOL_PACKED_FIELD otIp6InterfaceIdentifier::mFields

Arayüz Tanımlayıcısı alanları.

Kaynaklar

OpenThread API Referansı konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelmektedir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.