גוגל מחויבת לקידום עצמי גזעי עבור קהילות שחורות. תראה איך.
דף זה תורגם על ידי Cloud Translation API.
Switch to English

otIp6InterfaceIdentifier

#include <ip6.h>

מבנה זה מייצג את מזהה ממשק של כתובת IPv6.

סיכום

תכונות ציבוריות

mFields
השדות הרצוע מזהה ממשק.

איגודי

otIp6InterfaceIdentifier :: OT_TOOL_PACKED_FIELD

תכונות ציבוריות

mFields

union otIp6InterfaceIdentifier::OT_TOOL_PACKED_FIELD otIp6InterfaceIdentifier::mFields

השדות הרצוע מזהה ממשק.