otIp6AdresBileşenleri

#include <ip6.h>

Bu yapı bir IPv6 adresinin bileşenlerini temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mIid
Arayüz Tanımlayıcısı (adresin en az 64 biti)
mNetworkPrefix
Ağ Öneki (adresin en önemli 64 biti)

Herkese açık özellikler

iIid

otIp6InterfaceIdentifier otIp6AddressComponents::mIid

Arayüz Tanımlayıcısı (adresin en az 64 biti)

mNetworkPrefix

otIp6NetworkPrefix otIp6AddressComponents::mNetworkPrefix

Ağ Öneki (adresin en önemli 64 biti)

Kaynaklar

OpenThread API Referansı konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelmektedir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.