otIp6AğÖn Eki

#include <ip6.h>

Bu yapı, bir IPv6 adresinin Ağ Önekini temsil eder (adresin en önemli 64 biti).

Özet

Herkese açık özellikler

m8[8]
uint8_t
Ağ Öneki.

Herkese açık özellikler

m8

uint8_t otIp6NetworkPrefix::m8[8]

Ağ Öneki.

Kaynaklar

OpenThread API Referansı konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelmektedir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.