จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

OTIP6NetworkPrefix

#include <ip6.h>

โครงสร้างนี้จะแสดงคํานําหน้าเครือข่ายของที่อยู่ IPv6 (66 บิตที่สําคัญที่สุดของที่อยู่)

สรุป

แอตทริบิวต์สาธารณะ

m8[8]
uint8_t
คํานําหน้าเครือข่าย

แอตทริบิวต์สาธารณะ

M8

uint8_t otIp6NetworkPrefix::m8[8]

คํานําหน้าเครือข่าย

ทรัพยากร

หัวข้อการอ้างอิง OpenThread API มาจากซอร์สโค้ดซึ่งมีอยู่ใน GitHub โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหรือไปที่เอกสารประกอบที่แหล่งข้อมูล