otIp6NetworkPrefix

#include <ip6.h>

מבנה זה מייצג את הקידומת של כתובת IPv6 ברשת (המשמעותית ביותר היא 64 סיביות של הכתובת).

סיכום

מאפיינים ציבוריים

m8[8]
uint8_t
קידומת הרשת.

מאפיינים ציבוריים

m8

uint8_t otIp6NetworkPrefix::m8[8]

קידומת הרשת.

מקורות מידע

מקור העזר של OpenThread ב-API הוא מקוד המקור, והוא זמין ב-GitHub. למידע נוסף או כדי לתרום לתיעוד שלנו, יש לעיין בקטע משאבים.