otIp6Adres:OT_TOOL_PACKED_FIELD

Özet

Herkese açık özellikler

m16[16/sizeof(uint16_t)]
uint16_t
16 bit alanlar
m32[16/sizeof(uint32_t)]
uint32_t
32 bit alanlar
m8[16]
uint8_t
8 bit alanlar
mComponents
IPv6 adres bileşenleri.

Herkese açık özellikler

m16

uint16_t m16[16/sizeof(uint16_t)]

16 bit alanlar

m32

uint32_t m32[16/sizeof(uint32_t)]

32 bit alanlar

m8

uint8_t m8[16]

8 bit alanlar

Bileşenler

otIp6AddressComponents mComponents

IPv6 adres bileşenleri.

Kaynaklar

OpenThread API Referansı konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelmektedir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.