OTNetifMulticastAdres,

#include <ip6.h>

Reprezentuje adres multicast w interfejsie sieci IPv6.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mAddress
Adres multicast w IPv6.
mNext
const struct otNetifMulticastAddress *
Wskaźnik do adresu kolejnego multicastu interfejsu sieci.

Atrybuty publiczne

Adres pocztowy

otIp6Address otNetifMulticastAddress::mAddress

Adres multicast w IPv6.

Następne

const struct otNetifMulticastAddress * otNetifMulticastAddress::mNext

Wskaźnik do adresu kolejnego multicastu interfejsu sieci.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu API OpenThread pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dodać treści do naszej dokumentacji, zapoznaj się z materiałami.