otNetifMulticastAddress

#include <ip6.h>

Ta struktura reprezentuje adres grupowy protokołu IPv6.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mAddress
Adres grupowy IPv6
mNext
const struct otNetifMulticastAddress *
Wskaźnik następnego przesunięcia multicast w interfejsie sieci.

Atrybuty publiczne

mAddress.

otIp6Address otNetifMulticastAddress::mAddress

Adres grupowy IPv6

mNext

const struct otNetifMulticastAddress * otNetifMulticastAddress::mNext

Wskaźnik następnego przesunięcia multicast w interfejsie sieci.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu API OpenThread pochodzą z kodu źródłowego, który jest dostępny w GitHub. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub utworzyć dokumentację, zapoznaj się z materiałami.