Google มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเท่าเทียมทางเชื้อชาติสำหรับชุมชนคนผิวดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

otLinkModeConfig

#include <thread.h>

โครงสร้างนี้แสดงถึงการกำหนดค่าโหมดลิงค์ MLE

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

mDeviceType
bool
1 ถ้าผู้ส่งเป็น FTD 0 มิฉะนั้น
mNetworkData
bool
1 หากผู้ส่งต้องการข้อมูลเครือข่ายเต็ม 0 มิฉะนั้น
mRxOnWhenIdle
bool
1 หากผู้ส่งมีผู้รับเปิดอยู่เมื่อไม่ส่งสัญญาณ 0 มิฉะนั้น
mSecureDataRequests
bool
1 หากผู้ส่งใช้ IEEE 802.15.4 เพื่อรักษาความปลอดภัยการร้องขอข้อมูลทั้งหมด 0 มิฉะนั้น

คุณลักษณะสาธารณะ