גוגל מחויבת לקידום עצמי גזעי עבור קהילות שחורות. תראה איך.
דף זה תורגם על ידי Cloud Translation API.
Switch to English

otLinkModeConfig

#include <thread.h>

מבנה זה מייצג תצורת מצב קישור MLE.

סיכום

תכונות ציבוריות

mDeviceType
bool
1, אם השולח הוא FTD. 0, אחר.
mNetworkData
bool
1, אם השולח דורש נתון הרשת המלאים. 0, אחר.
mRxOnWhenIdle
bool
1, אם השולח יש מקלט שלה כאשר לא משדר. 0, אחר.
mSecureDataRequests
bool
1, אם השימושים השולחים IEEE 802.15.4 כדי לאבטח את כל בקשות הנתונים. 0, אחר.

תכונות ציבוריות