otLinkModeConfig.

#include <thread.h>

Ta struktura reprezentuje konfigurację trybu MLE Link.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mDeviceType
bool
1, jeśli nadawca jest FTD. 0.
mNetworkData
bool
1, jeśli nadawca wymaga pełnych danych sieciowych. 0.
mRxOnWhenIdle
bool
1, jeśli nadawca ma włączony odbiornik, gdy nie przesyła wiadomości. 0.

Atrybuty publiczne

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu API OpenThread pochodzą z kodu źródłowego, który jest dostępny w GitHub. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub utworzyć dokumentację, zapoznaj się z materiałami.