otLinkModeConfig

#include <thread.h>

Bu yapı, MLE Bağlantı Modu yapılandırmasını temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mDeviceType
bool
1 ile gönderen bir FTD ise. 0, aksi takdirde.
mNetworkData
bool
1 (gönderen tam Ağ Verilerini gerektiriyorsa). 0, aksi takdirde.
mRxOnWhenIdle
bool
1'e aktarım sırasında gönderenin alıcısı açıksa. 0, aksi takdirde.

Herkese açık özellikler

Kaynaklar

OpenThread API Referansı konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelmektedir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.