Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

otSockAddr

#include <ip6.h>

Cấu trúc này thể hiện địa chỉ ổ cắm IPv6.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mAddress
Địa chỉ IPv6.
mPort
uint16_t
Cổng lớp giao thông.

Thuộc tính công khai

mAddress

otIp6Address otSockAddr::mAddress

Địa chỉ IPv6.

mPort

uint16_t otSockAddr::mPort

Cổng lớp giao thông.

Nguồn lực

Các chủ đề trong API tham chiếu Openthread có nguồn gốc từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo phần Tài nguyên.