Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

otSockAddr

#include <ip6.h>

Bu yapı bir IPv6 yuva adresini temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mAddress
IPv6 adresi.
mPort
uint16_t
Taşıma katmanı bağlantı noktası.

Herkese açık özellikler

mAdresi

otIp6Address otSockAddr::mAddress

IPv6 adresi.

mPort

uint16_t otSockAddr::mPort

Taşıma katmanı bağlantı noktası.

Kaynaklar

OpenThread API Referansı konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelmektedir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.