otSockAddr

#include <ip6.h>

Bir IPv6 yuva adresini temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mAddress
IPv6 adresi.
mPort
uint16_t
Taşıma katmanı bağlantı noktası.

Herkese açık özellikler

mAddress

otIp6Address otSockAddr::mAddress

IPv6 adresi.

mPort

uint16_t otSockAddr::mPort

Taşıma katmanı bağlantı noktası.

Kaynaklar

OpenThread API Referans konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar bölümüne bakın.