จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

OTSockAddr

#include <ip6.h>

โครงสร้างนี้แสดงที่อยู่ซ็อกเก็ต IPv6

สรุป

แอตทริบิวต์สาธารณะ

mAddress
ที่อยู่ IPv6
mPort
uint16_t
พอร์ตเลเยอร์การส่งข้อมูล

แอตทริบิวต์สาธารณะ

ที่อยู่

otIp6Address otSockAddr::mAddress

ที่อยู่ IPv6

พอร์ต

uint16_t otSockAddr::mPort

พอร์ตเลเยอร์การส่งข้อมูล

ทรัพยากร

หัวข้อการอ้างอิง OpenThread API มาจากซอร์สโค้ดซึ่งมีอยู่ใน GitHub โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหรือไปที่เอกสารประกอบที่แหล่งข้อมูล