otSockAddr

#include <ip6.h>

Reprezentuje adres gniazda IPv6.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mAddress
Adres IPv6.
mPort
uint16_t
Port warstwy transportu.

Atrybuty publiczne

mAddress

otIp6Address otSockAddr::mAddress

Adres IPv6.

mPort

uint16_t otSockAddr::mPort

Port warstwy transportu.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.