คํานําหน้า Iot6

#include <ip6.h>

โครงสร้างนี้จะแสดงคํานําหน้า IPv6

สรุป

แอตทริบิวต์สาธารณะ

mLength
uint8_t
ความยาวของคํานําหน้า IPv6 (เป็นบิต)
mPrefix
คํานําหน้า IPv6

แอตทริบิวต์สาธารณะ

ความยาว M

uint8_t otIp6Prefix::mLength

ความยาวของคํานําหน้า IPv6 (เป็นบิต)

คํานําหน้า

otIp6Address otIp6Prefix::mPrefix

คํานําหน้า IPv6

ทรัพยากร

หัวข้อการอ้างอิง OpenThread API มาจากซอร์สโค้ดซึ่งมีอยู่ใน GitHub โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหรือไปที่เอกสารประกอบที่แหล่งข้อมูล