otIp6Prefix

#include <ip6.h>

Reprezentuje prefiks IPv6.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mLength
uint8_t
Długość prefiksu IPv6 (w bitach).
mPrefix
Prefiks IPv6.

Atrybuty publiczne

mLength

uint8_t otIp6Prefix::mLength

Długość prefiksu IPv6 (w bitach).

mPrefix

otIp6Address otIp6Prefix::mPrefix

Prefiks IPv6.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.