otIp6Ön Eki

#include <ip6.h>

Bu yapı bir IPv6 ön ekini temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mLength
uint8_t
IPv6 ön ek uzunluğu (bit cinsinden).
mPrefix
IPv6 öneki.

Herkese açık özellikler

mUzunluk

uint8_t otIp6Prefix::mLength

IPv6 ön ek uzunluğu (bit cinsinden).

mPrefix

otIp6Address otIp6Prefix::mPrefix

IPv6 öneki.

Kaynaklar

OpenThread API Referansı konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelmektedir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.