otIp6Prefix

#include <ip6.h>

Bir IPv6 önekini temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mLength
uint8_t
IPv6 ön ek uzunluğu (bit cinsinden).
mPrefix
IPv6 öneki.

Herkese açık özellikler

mLength

uint8_t otIp6Prefix::mLength

IPv6 ön ek uzunluğu (bit cinsinden).

mPrefix

otIp6Address otIp6Prefix::mPrefix

IPv6 öneki.

Kaynaklar

OpenThread API Referans konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar bölümüne bakın.