otDnssdHostInfo

#include <dnssd_server.h>

โครงสร้างนี้เป็นข้อมูลของโฮสต์ที่ค้นพบสําหรับการค้นหา DNS-SD

สรุป

แอตทริบิวต์สาธารณะ

mAddressNum
uint8_t
จํานวนที่อยู่ IPv6 ของโฮสต์
mAddresses
const otIp6Address *
โฮสต์ที่อยู่ IPv6
mTtl
uint32_t
TTL บริการ (เป็นวินาที)

แอตทริบิวต์สาธารณะ

mAddressNum

uint8_t otDnssdHostInfo::mAddressNum

จํานวนที่อยู่ IPv6 ของโฮสต์

ที่อยู่ m

const otIp6Address * otDnssdHostInfo::mAddresses

โฮสต์ที่อยู่ IPv6

mTtl

uint32_t otDnssdHostInfo::mTtl

TTL บริการ (เป็นวินาที)

ทรัพยากร

หัวข้อการอ้างอิง OpenThread API มาจากซอร์สโค้ดซึ่งมีอยู่ใน GitHub โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหรือไปที่เอกสารประกอบที่แหล่งข้อมูล