otDnssdHostInfo

#include <dnssd_server.h>

Ta struktura reprezentuje informacje o wykrytych hostach dla zapytania DNS-SD.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mAddressNum
uint8_t
Liczba adresów IPv6 hosta.
mAddresses
const otIp6Address *
Hostowe adresy IPv6.
mTtl
uint32_t
TTL usługi (w sekundach).

Atrybuty publiczne

mAddressNum,

uint8_t otDnssdHostInfo::mAddressNum

Liczba adresów IPv6 hosta.

mAddresses,

const otIp6Address * otDnssdHostInfo::mAddresses

Hostowe adresy IPv6.

TT

uint32_t otDnssdHostInfo::mTtl

TTL usługi (w sekundach).

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu API OpenThread pochodzą z kodu źródłowego, który jest dostępny w GitHub. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub utworzyć dokumentację, zapoznaj się z materiałami.