otDnssdHostInfo

#include <dnssd_server.h>

Bu yapı, DNS-SD sorgusu için bulunan bir ana makineye ait bilgileri temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mAddressNum
uint8_t
Ana makine IPv6 adreslerinin sayısı.
mAddresses
const otIp6Address *
IPv6 adreslerini barındırın.
mTtl
uint32_t
Hizmet TTL'si (saniye cinsinden).

Herkese açık özellikler

mAddressNum

uint8_t otDnssdHostInfo::mAddressNum

Ana makine IPv6 adreslerinin sayısı.

mAdresleri

const otIp6Address * otDnssdHostInfo::mAddresses

IPv6 adreslerini barındırın.

mTtl

uint32_t otDnssdHostInfo::mTtl

Hizmet TTL'si (saniye cinsinden).

Kaynaklar

OpenThread API Referansı konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelmektedir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.