การตั้งค่าข้อความ

#include <message.h>

แสดงการตั้งค่าข้อความ

สรุป

แอตทริบิวต์สาธารณะ

mLinkSecurityEnabled
bool
เป็นจริงถ้าข้อความควรได้รับการรักษาความปลอดภัยที่เลเยอร์ 2
mPriority
uint8_t
ระดับความสําคัญ (ต้องเป็น OT_MESSAGE_PRIORITY_* จาก otMessagePriority)

แอตทริบิวต์สาธารณะ

mLinkSecurity เปิดใช้อยู่

bool otMessageSettings::mLinkSecurityEnabled

เป็นจริงถ้าข้อความควรได้รับการรักษาความปลอดภัยที่เลเยอร์ 2

ลําดับความสําคัญ

uint8_t otMessageSettings::mPriority

ระดับความสําคัญ (ต้องเป็น OT_MESSAGE_PRIORITY_* จาก otMessagePriority)

แหล่งข้อมูล

หัวข้ออ้างอิง OpenThread API มาจากซอร์สโค้ด ซึ่งพร้อมใช้งานใน GitHub ดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีส่วนร่วมในเอกสารประกอบได้ที่แหล่งข้อมูล