otMessageAyarlar

#include <message.h>

Bir mesaj ayarlarını gösterir.

Özet

Herkese açık özellikler

mLinkSecurityEnabled
bool
İleti, 2. Katman'da güvenli hale getirilmişse TRUE (Doğru) değerini alır.
mPriority
uint8_t
Öncelik düzeyi (otMessagePriority öğesinden bir OT_MESSAGE_PRIORITY_* olmalıdır).

Herkese açık özellikler

mLinkSecurityEnabled

bool otMessageSettings::mLinkSecurityEnabled

İleti, 2. Katman'da güvenli hale getirilmişse TRUE (Doğru) değerini alır.

mPriority (Öncelik)

uint8_t otMessageSettings::mPriority

Öncelik düzeyi (otMessagePriority öğesinden bir OT_MESSAGE_PRIORITY_* olmalıdır).

Kaynaklar

OpenThread API Referans konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar sayfasına göz atın.