otMessage Ayarları

#include <message.h>

Bu yapı bir mesaj ayarlarını temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mLinkSecurityEnabled
bool
İletinin güvenliği 2. Katman'da sağlanacaksa TRUE (DOTRUERU) olur.
mPriority
uint8_t
Öncelik düzeyi (otMessagePriority düzeyinden OT_MESSAGE_PRIORITY_* olmalıdır).

Herkese açık özellikler

mLinkSecurityEnabled

bool otMessageSettings::mLinkSecurityEnabled

İletinin güvenliği 2. Katman'da sağlanacaksa TRUE (DOTRUERU) olur.

mÖncelik

uint8_t otMessageSettings::mPriority

Öncelik düzeyi (otMessagePriority düzeyinden OT_MESSAGE_PRIORITY_* olmalıdır).

Kaynaklar

OpenThread API Referansı konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelmektedir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.