otMessageSettings

#include <message.h>

Mesaj ayarlarını temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mLinkSecurityEnabled
bool
İletinin 2. Katmanda güvenli hale getirilmesi gerekiyorsa DOĞRU değerini girin.
mPriority
uint8_t
Öncelik düzeyi (otMessagePriority tarafından gönderilen bir OT_MESSAGE_PRIORITY_* olması ZORUNLUDUR).

Herkese açık özellikler

mLinkSecurityEnabled

bool otMessageSettings::mLinkSecurityEnabled

İletinin 2. Katmanda güvenli hale getirilmesi gerekiyorsa DOĞRU değerini girin.

mPriority

uint8_t otMessageSettings::mPriority

Öncelik düzeyi (otMessagePriority tarafından gönderilen bir OT_MESSAGE_PRIORITY_* olması ZORUNLUDUR).

Kaynaklar

OpenThread API Referans konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar bölümüne bakın.